Senų, vienišų žmonių priežiūra

Raudonojo Kryžiaus organizacijos misija – padėti socialiai remtiniems žmonėms visame pasaulyje. Remiantis šia misija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija teikia pagalbą socialiai pažeidžiamiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Įgyvendindama įvairias programas, draugija siekia ne tik atsižvelgti į socialiai remtinų, senų, vienišų bei lėtinėmis ligomis sergančių žmonių poreikius, bet ir gerinti gyvenimo kokybę.

Tikslas – slaugyti bei prižiūrėti vienišus, senus, lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, teikti jiems nuolatinę kompleksinę priežiūrą ir pagalbą jų namuose, tobulinti slaugytojų profesinius įgūdžius.

Veikla
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija su senais, vienišais bei lėtinėmis ligomis sergančiais asmenimis dirba nuo 1961 m., programa pripažinta ne tik LR Vyriausybės (nuo 1995 m. finansuojama ir biudžeto lėšomis), bet ir Tarptautinio Kryžiaus draugijų Federacijos.
Veiklos metu yra teikiama ne tik moralinė, psichologinė pagalba, bet ir slaugomi neįgalūs ar pagyvenę lėtinėmis ligomis sergantys asmenys namuose, siekiama gerinti jų gyvenimo kokybę, mažinant jų socialinę atskirtį.

Darbas su senais, vienišais ir lėtinėmis ligomis sergančiais žmonėmis:
Bendradarbiaudamas su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, miestų savivaldybėmis, sveikatos priežiūros centrais ir socialinių paslaugų paramos centrais, Lietuvos Raudonasis Kryžius įgyvendina įvairias programas ir projektus, skirtus teikti kompleksinę pagalbą seniems, vienišiems ir lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims.
Pagrindinis dėmesys yra skiriamas:
• vienišų, senų, lėtinėmis ligomis sergančių  žmonių dvasinės pusiausvyros palaikymui;
• sveikai gyvensenai, mokymams visuomenei, savipagalbos grupėms;
• socialinio gerbūvio gerinimui;
• vienišų žmonių integravimui į visuomenę, siekiant panaikinti žmonių vienatvę;
• organizuoti susitikimus – vakaronės su vienišais, senais, neįgaliais žmonėmis.

Programos:
1.LR SAM 2010 m. gegužė 21 d. įsakymu Nr. V-460 patvirtinta  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (LRKD) senų, vienišų žmonių priežiūros ir pagalbos jų namuose  2010-2012 metų  programa;
2. LR SAM 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1051 patvirtinta  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos lėtinėmis ligomis sergančių, negalinčių savimi pasirūpinti žmonių nuolatinės priežiūros  2013-2015 metų  programa.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija taip pat vykdo  Savanorių mokymo programą socialinei veiklai, kurios trukmės 12 val.

Projektai:

1. LRKD  Alytaus skyrius: „ 2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“;

2. „Savanorių pagalbos pažeidžiamiems asmenims sistemos gerinimas Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje Bendradarbiavimo per sieną programos rėmuose“ Nr. LLB-2-157
.
Finansavimas: 

  • Alytaus miesto savivaldybė
  • ES parama