Senjorų klubas

Tikslas – skatinti senyvo amžiaus žmonių savanorišką veiklą bei užimtumą.

Veikla

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos senjorų klube, atsižvelgiant į narių pageidavimus organizuojami įvairūs mokymai, vakaronės. Viena iš pagrindinių senjoro klubo narių veiklų – talkinti Raudonojo Kryžiaus draugijos socialinei programai, lankyti kitus vienišus žmones, mažinti jų socialinę atskirtį.

Kitos veiklos:

  • mokymai visuomenei, senjorams;
  • susitikimai, vakaronės;
  • poezijos skaitymo popietės;
  • ekskursijos;
  • rudens šventės ir užaugintų daržo gėrybių parodėlės;