Mokymas suteikti pirmąją pagalbą

Tikslas – Formuoti visuomenės humaniškąsias vertybes ugdant savitarpio supratimo, pagalbos nelaimingo atsitikimo atveju bei saugaus elgesio įgūdžius.

Veikla: Kvalifikuoti Lietuvos Raudonojo Kryžaus draugijos (LRKD) lektoriai/instruktoriai, instruktoriai- savanoriai bei LRKD jaunimo instruktoriai-savanoriai organizuoja ir veda visuomenės sveikatos mokymus įvairioms visuomenės narių grupėms :

  • pirmosios pagalbos mokymus moksleiviams mokyklose bei vasaros stovyklose,
  • privalomuosius visuomenės sveikatos mokymo kursus įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams

Moksleiviai mokomi pagal 8 akad. val. pirmosios pagalbos (PP) mokymo programą. Didelis dėmesys mokymų metu, skiriamas praktiniams užsiėmimams.

Įgytų PP žinių patikrinimui LRKD skyriai/filialai organizuoja moksleivių pirmosios pagalbos teikimo varžybas / viktorinas, konkursus mokyklose, tarpmokyklines PP varžybos.
Privalomieji visuomenės sveikatos mokymo kursai vedami pagal SAM patvirtintas mokymo programas
Renginiai

Pirmąjį rugsėjo mėn. savaitgalį, LRKD skyriai organizuoja renginius, skirtus Pasaulinės pirmosios pagalbos dienai pažymėti. Tai moksleivių pirmosios pagalbos varžybos, viktorinos, piešinių konkursai, saugaus eismo pamokėlės pradinių klasių moksleiviams, demonstruojami pirmosios pagalbos teikimo elementai miestų aikštėse, mokyklose. Bendradarbiaujant su policijos kelių eismo tarnyba, imituojami eismo įvykiai keliuose, kurių metu vertinama, kaip vairuotojai suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam eismo įvykio metu, tikrinama, automobilyje esančios, pirmosios pagalbos vaistinėlės sudėtis.

LRKD pirmosios pagalbos mokymo instruktoriai, RK jaunimo savanoriai dalyvavo įvairiuose NVO bei kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose, pristatymuose, šventėse, mugėse, kurių metu demonstruojama pirmosios pagalbos nukentėjusiajam teikimo techniką, pristatoma LRKD veikla.
RK jaunimo savanoriai – instruktoriai organizuoja ir veda mokymus moksleiviams vasaros stovyklose,
budi organizuojamų renginių metu.

Mokymai – pratybos
Kartu su Psichologine konsultacine firma Primum Esse organizuojame komandinio darbo renginius (specializuoti pirmosios pagalbos mokymai –pratybos) komercinių įmonių darbuotojams.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija organizuoja ir veda privalomuosius visuomenės sveikatos priežiūros mokymo kursus ( veiklos licencija Nr. 120, 2005-11-11).