Jaunimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos dalis, vienijanti jaunus savanorius visoje šalyje, veikianti pagal Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo principus. LRKD jaunimas vykdo socialinę, švietėjišką, prevencinę ir kitą veiklą, skirtą išsaugoti žmogaus gyvybę ir orumą.

Dabar jaunimo savanoriai visoje Lietuvoje susibūrę į daugiau kaip 35 vietines grupes, jaunimo narių skaičius siekia iki 1600, aktyvių savanorių branduolį sudaro virš 700 jaunų žmonių nuo 13 iki 29 metų.

Raudojo kryžiaus jaunimas
Tikslas –suvienyti jaunus asmenis socialinių problemų mažinimui ir užtikrinti jauno žmogaus asmenybės tobulėjimą visuomenėje.

Kodėl verta būti LRKD jaunimo savanoriu?

 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai įgauna daug vertingų pamokų. Išmokstama, kaip rengti projektus, dirbti komandoje, organizuoti įvairias vasaros stovyklas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 • Savanorystė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje gali būti profesionali (kai iš savanorio išauga puikus vienos ar kitos srities profesionalas), gali būti įgyvendinama padedant socialinės atskirties grupei arba paprasčiausiai gali būti traktuojama kaip puikus laisvalaikio praleidimo būdas.
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija nuolat bendradarbiauja su kitomis Raudonojo Kryžiaus draugijomis esančiomis Vokietijoje, Latvijoje, Čekijoje, Austrijoje ir dėl šios priežasties kiekvienas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos jaunimo savanoris turi galimybę dalyvauti tarptautinėse vasaros stovyklose, mokymuose ir seminaruose.

Veikla:

 • socialinė pagalba labiausiai pažeidžiamiems žmonėms;
 • pirmosios pagalbos mokymas;
 • prevencinė veikla mokyklose;
 • darbas su savanoriais, jų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas;
 • lėšų kaupimas (paraiškos fondams, akcijos, kampanijos);
 • tarptautinės humanitarinės teisės sklaida;
 • tarptautinio RK judėjimo principų ir vertybių skleidimas;
 • tarptautinis bendradarbiavimas ir daugiašaliai projektai;
 • ekstremalių situacijų pasiruošimo ir gelbėjimo būrių veikla;
 • visuomenės nuomonės ir RK jaunimo įvaizdžio formavimas;
 • strateginis veiklos planavimas ir jaunimo organizacijos valdymas;
 • veiklos kiekybinis ir kokybinis vertinimas;
 • novatoriški projektai;
 • vasaros stovyklos;
 • pirmosios pagalbos teikimas renginių metu.

Projektai:

1. „Tau duotas vienas gyvenimas…Saugok jį“

2. „Nebūk madingas – Būk gyvas“

Finansavimas:

Alytaus miesto savivaldybė

Tapk ir tu SAVANORIU !!