Humanitarinė pagalba

Humanitarinė pagalba– tai priemonės ir veiksmai, kurių tikslas gelbėti žmonių gyvybes, palengvinti jų kančias ir išsaugoti jų orumą per stichines ir dėl žmogus veiklos kylančias nelaimes ir esant jų padariniams.

LRKD teikiamos humanitarinės pagalbos tikslas –
Padėti socialiai remtiniems, neįgaliesiems ir kitiems nelaimės ištiktiems asmenims.

VEIKLA

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) vykdo įvairią pagalbą socialiai remtiniems asmenims, senjorams, neįgaliesiems, ligoniams, našlaičiams ir be globos likusiems vaikams, bedarbiams ir kitiems nelaimės ištiktiems asmenims.
Draugijos darbuotojai ir savanoriai renka iš gyventojų drabužius, avalynę, patalynę ir juos nemokamai dalina minėtoms gyventojų grupėms.
Taip pat organizuojamos lėšų rinkimo akcijos stichinių ir kitų nelaimių aukoms pasaulyje. Aukoti galima pinigais arba materialinėmis vertybėmis.

2010 m. buvo surinkta 108 674 Lt paramos, iš jų 95 980 Lt skirta cunamio aukoms Haityje, 11 258 Lt – nukentėjusiems nuo potvynio Lenkijoje, 1436 Lt– nukentėjusiems nuo potvynio Pakistane.

2011 m. Japonijos Fukušimos avarijos aukoms surinkta 396 610 Lt.

Kitos programos:

MIATLNA – Lietuva nuo 2006 m. dalyvauja Europos Sąjungos Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labdaros organizacijoms programoje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija paramą pagal šią programą dalina 13 skyrių – Alytuje, Radviliškyje, Šiaulių m.,Pakruojyje, Kretingoje, Šilutėje, Utenoje, Visagine, Joniškyje, Kupiškyje, Kelmėje, Šiaulių rajone, Rokiškyje.
Parama maisto produktais dalinami penkis kartus per metus, pagal iš anksto sudarytą grafiką,ją gauna apie 100.000 mažas pajamas turinčių asmenų. Pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 525 Lt.

Norintieji gauti paramą turikreiptis į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją ir informuoti jį apie susidariusią situaciją, parašyti prašymą ir pateikti dokumentą įrodantį paramos/labdaros gavėjo statusą.